Grundigt kortlagt miljø

ROLTEC el-kørestole A/S har grundigt kortlagt miljø, kvalitet og arbejdsmiljø.

På dette grundlag er miljøledelsessystemet for miljø og arbejdsmiljø bygget op fra neden.

Ledelsessystemet omfatter både miljø og arbejdsmiljø; det blev opbygget med udgangspunkt i eksisterende arbejdsgange i henhold til ISO 14001 og OHSAS 18001. Det bliv indført i foråret 2002

Miljøledelsessystemet bliver løbende vedligeholdt.